TED Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitimi

TED Okulları Sosyal Bilgiler Zümresi Hizmet İçi Eğitimi
29 Kasım 2019
Onur Erol Konseri
30 Kasım 2019
TED Okulları Sosyal Bilgiler Zümresi Hizmet İçi Eğitimi
29 Kasım 2019
Onur Erol Konseri
30 Kasım 2019

23 – 24 Kasım 2019 tarihleri arasında Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine yönelik eğitim Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu tarafından, TED Üniversitesinde verilmiştir. Eğitimde Bilgi İşlemsel Düşünme, Programlamaya Giriş ve Temel Kavramlar, Programlama Öğretim Yöntemleri, Bilgisayarsız Programlama, Blok Tabanlı Programlama Fiziksel Programlama, Programlama Öğretiminde Değerlendirme konularından bahsedildi. Bu konulara ilişkin güzel ve keyifli aktiviteler yapıldı ve sınıf seviyelerine göre bunların nasıl uygulanabileceği konuşuldu. Özellikle günümüzde de popüler hâle gelen Kodlama eğitimi ve Bilgisayarsız Programlama üzerinde konuşuldu. Dünya ve Türkiye genelinde yapılan yarışmalardan örnekler verildi. Kodlama alanında kullanılan araçlardan bahsedildi ve “microbit” ile kodlama imkânı sunuldu. Yenilikler ve bunların eğitimde uygulanması konuşuldu ve farklı TED öğretmenlerinin tecrübeleri paylaşıldı. Eğitim oldukça yararlı ve verimli geçti.


Ansolon