Okulumuzda 4 tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı, ve 3 elektronik fen (Fizik/Kimya/Biyoloji) laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca tüm dersliklerde internet bağlantısı, bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcuttur.