TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde öğrencilerin bilimsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik gelişimleri sistemli ve objektif bir şekilde takip edilmekte, veliler düzenli olarak elektronik ortamda ve görüşmeler yoluyla bilgilendirilmektedir.

Okulda amacına uygun olarak klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin (test, yazılı ve sözlü sınavlar) yanında öğrencilerin bireysel özelliklerine göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri (proje, performans görevleri vb.) kullanılmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimi TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve değerlendirilen merkezi sınavlarla da takip edilmektedir. Ayrıca K12NET okul yönetim yazılımı sayesinde velilerimiz ve öğrencilerimize yapılan değerlendirmelerin sonuç ve analizleri iletilmektedir.