TED Kuzey Kıbrıs Koleji olarak, öğrencilerimizin kendini ve evrensel kültürü tanıyan, çevresine duyarlı bireyler olmalarını desteklemek amacıyla programımızda yer alan “Değerler Eğitimi” uygulamasını, tüm ders içeriklerimize entegre edilmiş olarak gerçekleştirmekteyiz. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluştuşturmaktadır. Toplumun bir parçası olan çocukların; içinde yaşadıkları çevreye sevgi, saygı, sorumluluk, yardımlaşma, elinden gelenin en iyisini yapma, hoşgörü gibi insani değerleri aktarabilmelerini ve bir davranış biçimi olarak özümsemelerini hedefliyoruz.

İnsanların yaşamlarını etkileyen ve şekillendiren bu değerler, gözlem ve etkileşimlerle yaşayarak ve hissedilerek öğrenilir. Bu anlamda insani ve etik değerlerin kazanılması  okulumuzda uygulamış olduğumuz ‘’Değerler Eğitimi’’uygulamasının  önemli bir parçasıdır.