Okulöncesi  rehberlik servisinin misyonu; öğrencilerimizi fiziksel ,sosyal,psikolojik, ve bilişsel açıdan en iyi  şekilde ilköğretime ve hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik  desteği sağlamaktır.

Okul öncesi  bölümümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri,öğrenciye yönelik ve aileye yönelik rehberlik olarak 2 aşamada yapılmaktadır. Öğrenciye yönelik rehberlikte öğrencinin okula adaptasyon süreçleri,okulda veya okul dışındaki uyum ve davranış sorunları,çocuğun ilgi ve yetenekleri,okula hazırlık çalışmaları,karakter eğitimi ve çok yönlü zeka eğitimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Aileye yönelik rehberlikte ise veli ile birebir görüşmeler yapılarak öğrenci ile ilgili bilgiler verilmekte, ailenin çocukla ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.