TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nde öğretim programlarının yanı sıra, öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik kültürel, sosyal, bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarda tüm olanaklar sağlanır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar, öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılır ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel/duyuşsal gelişimi izlenir. Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılır.

Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyen okulumuzda öğrencilerimize, tiyatro, şiir, resim, heykel, seramik, dans ve müzik çalışmalarına katılarak kendilerini bu alanlarda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme imkânı sağlanmaktadır. Okulumuz ayrıca belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemekte , sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.