•Okul dışında herhangi bir kurs, özel ders, veya etüt merkezine ihtiyaç duymadan öğrencilerin derslerine takviyede bulunmak, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını arttırmak ve YKS sınavlarına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere 2015-2016 eğitim-öğretim yılında TED Genel Merkezi tarafından üniversiteye destek eğitim programı (ÜDEP) başlatılmıştır.
•Alan dersleri Türkçe eğitim dilinde YKS sınavlarına hazırlık çalışmaları kapsamında farklı yayın evlerinden alınan yaprak testler, soru bankaları ve deneme sınavlarının yanı sıra öğretmenlerimizin hazırladığı soru ve etkinlikler de kullanılmaktadır.
•Üniversite destek eğitim programında test tekniğe dayalı eğitim verilmektedir. Test tekniğinde etkili olan üç unsur Bilgi, Yorum ve Hız kabiliyetleri kazandırılarak, ek kaynaklarla öğrencilerin bol soru çözmeleri ile konuların pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

•ÜDEP çalışmaları Ağustos ayında hızlandırma programı ile başlayıp, yıl içinde Cumartesi günleri dahil olmak üzere Haziran ayının son haftasına kadar yoğunlaştırılmış planlı bir program şeklinde sürdürülmektedir.
•YKS’ye hazırlık çalışmaları alanında uzman şube ders öğretmenlerince uygulanmaktadır.
•9.Sınıfta, öğrencilerimiz MEB zorunlu derslerine ek olarak alan ayrımı olmadan TYT sınavının gerektirdiği alan derslerini seçerek ortak bir müfredat izlemektedirler.
•10.Sınıfta, hedefledikleri bölümlere göre alanlarına (SAY-SÖZ-EA-DİL) ayrılan öğrencilerimize MEB zorunlu derslerine ek olarak YKS sınavının gerektirdiği seçmeli dersler belirlenerek ağrılıklarına göre ders programları oluşturulmaktadır.

•11-12.Sınıfta MEB’in belirlediği yıllık çalışma planı ile birlikte YKS konuları anlatılmaktadır. Bu sayede YKS hazırlık sürecinde büyük yol kat edilmektedir.