TED Akademi Okul Lideri Geliştirme Programı, Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Gelişmeler Modülü 3. Yüz Yüze Eğitimi

18 Mart Çanakkale Zaferi
18 Mart 2022
Denge Labirenti Etkinliği
18 Mart 2022
18 Mart Çanakkale Zaferi
18 Mart 2022
Denge Labirenti Etkinliği
18 Mart 2022

TED Akademi Okul Lideri Geliştirme Programı Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Gelişmeler Modülü 3. Yüz Yüze Eğitimi, TED Üniversitesinin ev sahipliğinde 25-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Üç gün boyunca süren eğitimlere okul müdür yardımcılarımız Sezan Numanoğlu ve Esin İmralı katılım gösterdiler. Öğretim Programları Yönetimi, Aktif Öğrenme Yöntem ve Stratejileri, Çağdaş Sınıf Yönetimi Uygulamaları, Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Uygulamalar ve Uzaktan Eğitim Yaklaşımları içerikli eğitim programında müdür yardımcılarımız fark yaratan okul liderliğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesine yönelik çalışmalara katıldılar.


Ansolon