Görsel sanat etkinliklerinde, çocukların küçük kas becerilerinin gelişmesi, el-göz koordinasyonları sağlayabilmeleri ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

Öğrencileri sanatsal çalışmalar yaparak sanat hakkında bilgi sahibi olur ve çağdaş dünya sanatçılarını tanırlar.Bu bilgiler ışığında çocukların özgün ürünler yaratmasına imkan sağlanır. Yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar okul panolarında sergilenir.