İletişim kurmak için yabancı dil bilmenin öneminin her geçen gün daha da arttığı küreselleşen dünyada TED Okullarının misyonlarından biri de, kaliteli yabancı dil eğitimi vermektir. Bu çerçevede, TED Okullarında yabancı dil eğitiminin standardizasyonunun sağlanması ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylı TED K12 İngilizce dersi öğretim programı uygulanmaktadır. Değişen öğrenci profile ve ihtiyaçları göz önüne alınarak İngilizce dil eğitiminde 21. Yüzyılın becerilerini geliştiren uygulamalar programa dahil edilmektedir. Öğrencileri yaş ve beceri düzeylerine uygun olarak bir dili kullanabilir duruma getirmeyi hedefleyen yabancı dil öğretim programımız kapsamında, öğrencilerimizin bilgiyi anlamlı kullanarak karar verme, sorun çözme, araştırma, geliştirme, sorgulama ,keşfetme ve analiz etme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmakta ve öğrencilerin kendi dil gelişimini izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanınmaktadır. Dil eğitiminde temel amacımız hedef dille ilgili çocuklarımızda sevgi, istek ve merak uyandırmaktır. Erken yaş grubu öğrencilerimiz ve İlkokul sınıflarımızda dil eğitiminde sözel becerilerin geliştirilmesi esastır. *İkinci Yabancı Dil İkinci Yabancı Dil programında öğrencilerimiz, okulumuzun sunduğu yabancı dillerden birini (Almanca veya Fransızca) seçerler ve yine iletişimsel hazırlanan öğretim programı ile ikinci yabancı dil öğrenimleri gerçekleştirilir.