Temel müzik eğitimi derslerimiz ile, öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren var olan müzik yeteneklerini keşfedip geliştirebilmeleri ve müzik sanatı ile kendilerini ifade edip, kültürel zenginliğe sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Müzik derslerimizde 1. sınıftan itibaren, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak, ritim, solfej, teorik bilgiler, ulusal ve uluslararası müzik kültürü bilgileri sunulmaktadır. Her yaş ve kademede öğrencilerimizin özgüven gelişimleri dikkate alınarak özel günler, törenlerde müzik aletleri veya solo olarak aktif rol almalarına özen gösterilmektedir.

Ayrıca okulumuzda koro çalışmaları da yapılmaktadır.