İlkokulda matematik dersi öğrencilerin yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gerekli matematiksel bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Kavramsal öğrenmeye, işlemlerde akıcı olmaya, tümevarım ve tümdengelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmeye, öğrencilerin matematiğe değer vermelerine ve problem çözme becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. Öğrencilerin derse aktif olarak katılımını sağlayarak öğrenmenin kalıcı izli olması, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmesi temel amaçlarımızdandır. Matematik dersindeki hedefimiz düşünmeyi, problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu fark etmelerini sağlamaktır.