İlkokulda Fen ve Teknoloji dersinin genel amacı fen konularında öğrencilere genel bilgi vermenin yanında öğrencilerin fen okuryazarlığını kazanmalarını sağlamaktır. İşlenen konuları hayatlarıyla ilişkilendirmelerini sağlayarak dersi eğlenceli hale getirmek, bilime karşı olan ilgilerini ve sorgulama yeteneklerini artırmak temel amaçlarımızdandır. Bu bağlamda, ilkokulda laboratuvar çalışmalarına, araştırarak öğrenmeye, öğrendikleri bilgileri sunmalarına büyük önem vermekteyiz. Fen ve Teknoloji dersindeki en büyük hedefimiz ise öğrencilerin günlük yaşamda bilim ile ilgili karşılaştıkları problemlerin çözümünde derste öğrendikleri bilgileri kullanabilmelerini sağlamaktır.