Okulumuzda yürütülen bilişim teknolojileri dersleriyle hedefimiz yaratıcı düşünme becerilerine sahip, çözüm odaklı ve teknolojiyi etkin kullanarak üreten bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz aldıkları bilişim teknolojileri eğitimiyle; günlük hayattaki teknolojik araçların kullanım amaçlarını öğrenme, bilişim okuryazarlığı, araştırma , blok tabanlı ve basit metin tabanlı programlama ile temel kodlama eğitimi , algoritmik düşünme ve problem çözme, özgün ürün oluşturabilme becerilerini geliştirirler.

Okulumuzda Hour of Code (Kodlama Saati), Güvenli İnternet Günü ve Bilişim Haftası etkinlikleri ile öğrencilerimizin bilinçli birer dijital vatandaş olmalarını hedeflemekteyiz.