1. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi’nde Yer Aldık

Öğrencimiz Gururlandırdı
13 Haziran 2023
‘Hayal Ettiğiniz Dünya’da Medya’ Konulu Resim Yarışması
13 Haziran 2023
Öğrencimiz Gururlandırdı
13 Haziran 2023
‘Hayal Ettiğiniz Dünya’da Medya’ Konulu Resim Yarışması
13 Haziran 2023

KKTC Millî Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda “Bebeklikten Ergenliğe Eğitim-Öğretimde İyi Oluş” temasıyla organize edilen kongre 16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde Acapulco Otel’de gerçekleşti. Kongrede gerçekleştirilen bildiri sunumlarında okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Sena Ergül ve Belkıs Yolak da yer aldı.

Prof. Dr. Çağla Gür önderliğinde geçtiğimiz eğitim – öğretim yılının başından bu yana devam eden “Pozitif Okullar Projesi” kapsamında gerçekleştirilen kongrede, 30 farklı ülkeden 170 farklı akademik bildirinin sunumu yer aldı. Program kapsamında, bildiri sunumlarının yanı sıra Eğitimde İyi Oluş: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri Paneli, 2. Pozitif Okullar ve İyi Oluş Çalıştayı, çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlendi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı başlangıcından bu yana Prof. Dr. Çağla Gür tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında yapılan teorik ve uygulamalı eğitim sürecine, 1. Pozitif Okullar ve İyi Oluş Çalıştayı’na ve “Bebeklikten Ergenliğe İyi Oluş” kitap çalışmasına katılmış olan okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sena Ergül, “Pozitif Düşünmeye Dayalı Sınıf İçi Etkinliklerin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri” başlıklı sunumunda okullarda gerçekleştirilebilecek etkinliklerin, öğrencilerin iyi oluş hâline olan etkilerini vurguladı. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı boyunca “Ortaokul Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Kulübü” bünyesinde yapılan çalışmaların öğrenciler üzerindeki etkileri, katılımcılar tarafından da övgüyle karşılandı. Sena Ergül, kongre kapsamında gerçekleştirilen Eğitimde İyi Oluş: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri Paneli, 2. Pozitif Okullar ve İyi Oluş Çalıştayı, “Z Kuşağı İçin Sınıfta Pozitif İklim” ve “Eğitimde ACT Felsefesi: Kişisel Değerler, Kararlılık ve Bilinçli Farkındalık Üzerine Çalışmalar” konulu atölye çalışmalarında da yer alarak verimli ve bol etkileşimli çalışmalarda bulundu.

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Belkıs Yolak ise “Pozitif Okullar Kapsamında Nitelikli Öğretmen Yetiştirme Sorunu” konulu sunumda nitelikli öğretmen yetiştirmenin gerekliliğine değinerek öğretmen yeterliliğinin okullardaki pozitif iklime olan etkisini vurguladı. Yaptığı araştırma ışığında nitelikli öğretmen yetiştirmedeki sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Okul Müdürü ve Genel Koordinatör Lisa Victoria Broomhead ile Ortaokul – Lise Müdür Yardımcısı Sezan Numanoğlu’nun değerli katılımıyla gerçekleşen sunumların sonunda öğretmenlerimize sertifikaları oturum başkanları tarafından takdim edildi.

 


Ansolon